ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر و دستیار اجرایی مدیر عامل با بیمه در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام منشی آشنا به امور بیمه در مرکز پزشکی هسته ای نیک پرتو جدید در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، اباذر
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام ۷ عنوان شغلی در مطب زیبایی دکتر محمدرضا طاهری در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام منشی آشنا به حسابداری در قم
مشخص نشده
۱ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه در تدارک ابزار کیمیا در تهران
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس معماری و منشی آشنا به حسابداری در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه و پاداش در مهان صنعت آرشام در بهارستان تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در البرز صنعت مبنا در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی سالن زیبایی در اراک
مشخص نشده
۱ روز قبل
مرکزی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی مطب با بیمه و پاداش در کلینیک کاردرمانی آریان در تهران
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه و پاداش در بهجت آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
تمام وقت
ارسال آسان