ارسال آسان
استخدام مهندس معمار در قم
مشخص نشده
۱ روز قبل
قم
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام معمار 3D کار در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
پاره وقت
استخدام معمار 3D کار در هفت اقلیم بارو در شهرک راه آهن تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس معماری با حقوق تا ۱۲ میلیون در بانیان استدیو در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس معمار در استودیو معماری دال در محدوده پونک تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک شمالی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام معمار 3Dکار با حقوق تا 15 میلیون در جهان شهر البرز
البرز کرج، منطقه ۸، جهان شهر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت