ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به HTML ،CSS و JavaScript در فارس
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Vue.js | JavaScript | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React.js در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
React.js | React Native
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Backend در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
فارس
پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React Native مسلط به php در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۳۱ دقیقه قبل
فارس
پروژه‌ای
تازه کار - Junior
Backbone.js | CakePHP | Android
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در شرکت چادکو در فارس
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
Node.js | React Native | Flutter
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وردپرس در شرکت نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
CSS | Git
ارسال آسان
استخدام Node Js Developer با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
Node.js | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Back-End مسلط به ASP.NET در اِرم نت در فارس
۳ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js در شرکت چادکو در شیراز
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
Node.js | Express.js | JavaScript
ارسال آسان
استخدام کارشناس DevOps در یک مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
Redis | PostgreSQL