ارسال آسان
استخدام C# Full Stack Developer در شرکت نوین پرداز در مشهد
چند دقیقه قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
C# | Entity Framework | LINQ
ارسال آسان
استخدام Node Js Developer در شرکت کدنویسه پرداز رایان در خراسان رضوی
۴۰ دقیقه قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
Node.js | Microsoft SQL Server | ElasticSearch
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۵۵ دقیقه قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
PHP | Microsoft SQL Server