ارسال آسان
استخدام گرافیست با پاداش در قم
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
قم
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام کارشناس تولید محتوا با پاداش در قم
مشخص نشده
۱ روز قبل
قم
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام طراح و الگوساز پوشاک با حقوق تا ۱۰ میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در قم
مشخص نشده
۱ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس تولید محتوا با بیمه در قم
مشخص نشده
۱ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
قم
تمام وقت کارآموزی
استخدام تدوینگر با حقوق تا 7 میلیون در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام گرافیست با پاداش در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید محتوا در حوزه تاسیسات در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
قم
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری