استخدام دستیار شخصی در یک شرکت معتبر از کل کشور
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
کل کشور
تمام وقت دورکاری
استخدام بازرس آسانسور در یک شرکت معتبر در زنجان
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت پاره وقت