استخدام طراح سازه در اصفهان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام معمار 3D کار در اصفهان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
اصفهان
پاره وقت
استخدام سرپرست کارگاه از اصفهان جهت کار در هرمزگان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان جدید
استخدام کارمند دریافت پروانه و پایانکار در شهرداری ها در اصفهان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست دفتر فنی با حقوق تا 30 میلیون در آرابن ساخت کویر از اصفهان
۲ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ۴ عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست کارگاه با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت