استخدام مسئول دفتر اداری،کارآموز بازرگانی خانم در تهران
استخدام کارشناس اداری،مسئول دفتر خانم در محدوده سهروردی
استخدام مسئول دفتر خانم مسلط به آفیس و با سابقه مرتبط
استخدام مسئول دفتر در گروه نرم افزاری پیوست در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل با سابقه کار در تهران
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در قیطریه
استخدام مسئول دفتر با تسلط کامل به انگلیسی و کامپیوتر-تهران
استخدام مسئول دفتر (منشی) خانم در تهران
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر واقع در چهاردانگه
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل مسلط به زبان انگلیسی-تهران
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت ساختمانی بزرگ و معتبر در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل با حداقل 3 سال سابقه در تهران
استخدام منشی و مسئول دفتر آشنا به امور دفتری ورد و اکسل
استخدام دفتردار خانم وارد به کامپیوتر و برنامه پارسیان
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در یک شرکت محدوده میرداماد
استخدام مسئول دفتر در شرکت مشکات در تهران
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم مسلط به Word و Excel-تهران
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت سفیرآبی آرام در تهران
استخدام منشی و مسئول دفتر مدیرعامل آشنا به کامپیوتر