استخدام مدیر مالی،مدیر تولی ،مدیر کنترل کیفی در 5 استان کشور
مشخص نشده
۳۵۴ روز قبل
آذربایجان شرقی زنجان کردستان آذربایجان غربی تهران
تمام وقت
استخدام 2 ردیف شغلی از 5 استان جهت کار در ارومیه
مشخص نشده
۳۵۴ روز قبل
تهران آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان زنجان
تمام وقت