استخدام مدیر هتل در یک مجموعه معتبر در گلستان
مشخص نشده
۱۲۹ روز قبل
گلستان
تمام وقت
استخدام مدیر اغذیه و اشربه در هتل 4ستاره در مشهد
مشخص نشده
۱۹۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت