استخدام سرپرست خدمات پس از فروش با بیمه در شرکت اشنیز در تهران
۲۴۳ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر فنی خدمات پس از فروش ماشین آلات راهسازی و معدنی در تهران
۲۶۸ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک فرهنگیان
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست گارانتی خدمات پس از فروش با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
تهران منطقه ۴، حکیمیه
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 14,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست گارانتی خدمات پس از فروش با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
تهران منطقه ۴، حکیمیه
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 14,000,000 تومان
تمام وقت