استخدام سرپرست تولید در البرز
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر تولید در قرچک تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران قرچک
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام سرپرست تولید در مرکزی
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
مرکزی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر تولید با حقوق 20 میلیون تومان در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر تولید در کهریزک تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران کهریزک
تمام وقت