ارسال آسان
استخدام مدیر تولید در کهریزک تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران کهریزک
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر خط تولید و پخش با حقوق تا ۱۵ میلیون در بوسان سبز در البرز
۴ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست تولید با حقوق تا ۱۵ میلیون در محدوده تجریش تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست تولید در مرکزی
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
مرکزی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست تولید در اصفهان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان