ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در کرمان
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
کرمان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر فروش با حقوق تا ۵۰ میلیون در نور نفیس کوشا در شیراز
چند دقیقه قبل
فارس
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 50,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر فروش (مواد غذایی) با حقوق تا ۲۰ میلیون و بیمه تکمیلی در آمل
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
مازندران
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سرپرست فروشگاه در مجموعه پوشاک ایرانیان در ساری
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
مازندران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در خزرتارتن شمال در مازندران
چند دقیقه قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر فروش عمده با حقوق تا ۴۵ میلیون در حس برتر پدیده نو در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۵، باغ فیض
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 45,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان