ارسال آسان
استخدام مسئول اجرایی در شرکت همراه تل گستر آسیا در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر امور اجرایی با حداقل حقوق 20 میلیون در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۴، کاظم آباد
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی در اصفهان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی در بهارستان تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرائی در یک آکادمی در فردیس البرز
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
البرز فردیس
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
پاره وقت