ارسال آسان
استخدام مدیر امور اجرایی با حداقل حقوق 20 میلیون در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، کاظم آباد
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام مدیر اجرایی در سعادت آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت
استخدام مدیر اجرایی در خوزستان
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول اجرایی در شرکت همراه تل گستر آسیا در تهران
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرائی در یک آکادمی در فردیس البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز فردیس
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
پاره وقت