ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی در بهارستان تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر امور اجرایی با حداقل حقوق 20 میلیون در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، کاظم آباد
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان
تمام وقت