استخدام مدرس زبان باسابقه تدریس برای سطوح کودکان و نوجوانان
استخدام آموزشگاه زبان دانا در بندر عباس
استخدام آموزشگاه مهر پویا جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام مربی فارسی و مربی انگلیسی جهت مهدکودک فیلک در اصفهان
استخدام آموزشگاه زبان انگلیسی استاد در شهر بندر عباس
استخدام دبیر مسلط به زبان ترمیک در کرج
استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم جهت کار در بندر عباس
استخدام خانم مسلط به زبان انگلیسی جهت همکاری با آموزشگاه
استخدام تعدادی مدرس زبان جهت سطوح پیشرفته در کرج
استخدام اساتید مجرب وحرفه ای انگلیسی در زبان ایران اروپا/تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در یک آموزشگاه زبان در شرق تهران
استخدام مدرس زبان در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام استاد زبان انگلیسی در موسسه ی زبان کیش شعبه ی 41
استخدام اساتید زبانهای خارجه(انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، ترکی)
استخدام مدرس زبان انگلیسی با شرایط عالی در تهران
استخدام مدرس مجرب زبا( انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی)-ستارخان
استخدام اساتید زبان های انگلیسی،فرانسه و آلمانی در تهران
استخدام مدرس زبان(انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی) - تهران
استخدام مدرس زبان(انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی)- پیروزی
استخدام مدرسین مجرب زبان های انگلیسی - آلمانی - فرانسه و ترکی