ارسال آسان
استخدام مدرس زبان آلمانی در مرکز زبان گات در جنت آباد جنوبی
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام مدرس آلمانی در یک موسسه زبان معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام مدرس آلمانی با بیمه در آموزشگاه پسرانه زبان سیتاک در تهران
تهران منطقه ۲، شهرک ژاندارمری
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام مدرس زبان آلمانی در آموزشگاه زبان ایرانمهر در یوسف آباد
تهران منطقه ۶، یوسف آباد
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک موسسه آموزشی و مهاجرتی معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدرس زبان خارجی پیشرفته در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام سوپروایزر زبان آلمانی با حقوق از 20میلیون در آموزشگاه زبان اسپیکان
تهران منطقه ۶، یوسف آباد
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام مدرس زبان آلمانی در سعادت آباد تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم انگلیسی، مترجم آلمانی، مترجم فرانسه و مترجم روسی در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس زبان های خارجی در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری