استخدام مترجم روسی با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت
استخدام مترجم روسی در مجموعه Petro DMO در تهران
۱۷۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت