استخدام تعدادی نیروی چرخکار، نجار، رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نجار، کلاف ساز مبلمان در مشهد
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب ماهر در کرج
مشخص نشده
۱۴۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نجار، خیاط، رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۱۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نجار، استیل کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام‌ تعدادی نیروی رویه کوب، نجار،خیاط در مشهد
مشخص نشده
۱۴۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خیاط مبلمان در همدان
مشخص نشده
۱۵۲ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کلاف ساز مبل راحتی در مشهد
مشخص نشده
۱۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی رویه کوب مبل در مشهد
مشخص نشده
۱۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در همدان
مشخص نشده
۱۵۶ روز قبل
همدان
تمام وقت