استخدام ماسور در برق آلستوم (ستارخان) تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام ماساژور در کلینیک RMC در نیاوران تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
پروژه‌ای
استخدام ماساژور در مرزداران تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، مرزداران
پاره وقت
استخدام ماسور با بیمه در مرکز طلوع الوند در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ماساژور حرفه ای در یک مطب در البرز
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام ماسور در برق آلستوم (ستارخان) تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
تمام وقت پاره وقت
استخدام ماسور در کلینیک راز در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام ماسور ماساژور ورزکار در مجموعه گرمابه و ماساژ ماهور در تهران
تهران منطقه ۲۲، گلستان
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
پروژه‌ای کارآموزی
استخدام ماساژور در مجموعه دنیز ماساژ در تهران
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت پاره وقت
استخدام ماسور در یک سالن ماساژ آقایان معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام ماسور ماساژور ورزکار در مجموعه گرمابه و ماساژ ماهور در تهران
تهران منطقه ۲۲، گلستان
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
پروژه‌ای کارآموزی
استخدام ماساژور در مجموعه دنیز ماساژ در تهران
۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت پاره وقت