استخدام قناد و شیرینی پز با بیمه، پاداش در گروه غذایی روستار در تهران
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
تهران منطقه ۴، شمیران نو
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی سوهان پز در قم
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم فروشنده در همدان
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام قناد و شیرینی‌پز با مزایا در کافه دربار در کرج
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۴، فاز یک مهرشهر
حقوق ثابت 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی استاد ترکار، کیک ساز در مشهد
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قناد در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قناد با بیمه در خانه رایا در تهران
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۲۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت