آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام بافنده صنایع دستی با درآمد تا 10 میلیون در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، قبا
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام تعدادی نیروی بافنده فرش در زنجان
مشخص نشده
۱۴۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی بافنده ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مربی گلیم گبه و قالی بافی در یک مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی/ فارس
مشخص نشده
۲۶۶ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی گلیم گبه و قالی بافی در یک مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی/ فارس
مشخص نشده
۲۷۷ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت