استخدام فیزیوتراپ در محدوده جردن تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست در درمانگاه شبانه روزی مهزیار در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۶، جوادیه
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ در کلینیک توانبخشی بیمارستانی در محدوده ونک
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست در کلینیک توانبخشی یک بیمارستان در تهران
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با 9/5 میلیون حقوق، بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان
تمام وقت