استخدام فیزیوتراپ در مرکز درمان های بیومکانیکی دکتر ناصر قلبی در تهران
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
تمام وقت کارآموزی
استخدام فیزیوتراپ در یک خانه سالمندان در پاسداران
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
پاره وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۸۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۹۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه، بیمه تکمیلی در یک کلینیک توانبخشی در تهران
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان
تمام وقت