استخدام ظرفشور در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام گارسون - ویتر، سالن کار و ظرف شور در تهران
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ظرفشور با بیمه، بیمه تکمیلی در کترینگ غذای انصار در تهران
مشخص نشده
۱۳۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ظرف شوی در کافه دی در تهران
مشخص نشده
۱۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت