استخدام موم کار با بیمه در پیروزی تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۳، پیروزی
تمام وقت
استخدام کارگر طلاسازی در یک مجموعه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طلاساز با بیمه در یک طلا سازی در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مومکار حرفه ای با بیمه در کارگاه طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام لیزرکار ماهر طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام بسابکار طلا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام بسابکار طلا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت