استخدام سرپرست کارگاه در آزمایشگاه عیار طلا گلبهار در یزد
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
یزد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام موم کار با بیمه در پیروزی تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۳، پیروزی
تمام وقت
استخدام کارگر طلاسازی در یک مجموعه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طلاساز با بیمه در یک طلا سازی در تهران
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مومکار حرفه ای با بیمه در کارگاه طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام لیزرکار ماهر طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام بسابکار طلا در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام بسابکار در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در طلاسازی عزیزی در تهران
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت