استخدام طراح حرفه ای طلا و جواهر در تهران
استخدام طراح ماهر مسلط به ماتریکس در تهران
استخدام تعمیرکار و جواهر ساز ماهر در تهران
استخدام طراح کورل کار ماهر جهت کارگاه طلاسازی در تهران
استخدام طراح و مومکار ماهر جهت همکاری در شهر تهران
استخدام آبکار و موکار و سنگ سوار کن و طراح در تهران
استخدام طلا ساز در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام آبکار و مومکار، سنگ سوارکن، طراح و اتود زن - تهران
استخدام مربی گوهر شناسی و جواهر سازی جهت آموزشگاه در تهران
استخدام تعدادی نیروی نیمه ماهر جهت سنگ روی موم کار کردن
استخدام همکار طلاساز مسلط به ساخت کار دست در طلاسازی
استخدام کارگر جواهر ساز ماهر در تهران محدوده بازار
استخدام کارگر ساده خانم جهت موم کاری در تهران
استخدام جوشکار برنج و نقره جهت کار در تهران
استخدام یک آبکار ماهر جهت کارگاه طلا و جواهرسازی
استخدام تعمیرکار طلا و جواهر در تهران
استخدام بساب کار و جوشکار ماهر جهت همکاری در تهران
استخدام کارگر مخراج کار ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام مومکار حرفه ای خانم جهت کار در تهران
استخدام تعدادی جوشکار ماهر جهت کار در کارگاه طلاسازی