استخدام اپراتور دستگاه چاپ با بیمه و بیمه تکمیلی در نقش فیلم تبریز در تبریز
۷۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت