استخدام صافکار و نقاش اتومبیل در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام صافکار pdr در مرکز لمس جادویی در کرج
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلزار
تمام وقت
استخدام صافکار با پاداش در یک صافکاری در تهران
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، خلیج فارس شمالی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی صافکار در مشهد
مشخص نشده
۶۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت