استخدام نیروی خدمات با بیمه در شرکت سیمرغ بیان برتر در تهران
۸۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرایدار با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۰ روز قبل
تهران منطقه ۲، مرزداران
تمام وقت
استخدام سرایدار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت
استخدام سرایدار با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، مرزداران
تمام وقت
استخدام سرایدار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت