ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در محدوده الهیه تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار یا ویتر با بیمه و پاداش در محدوده الهیه تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار در ماتریس در آرژانتین تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در کافه ژانوی در قیطریه
۵۷ دقیقه قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویتر و ویترس با پاداش در کافه خانه گدار در دانشگاه تهران تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار و نظافتچی در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در موسسه ققنوس راوی دوران در تهران
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت