استخدام 6 عنوان شغلی در کافه پات در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار در ماتریس در آرژانتین تهران
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در مازندران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در موسسه ققنوس راوی دوران در تهران
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار و نظافتچی در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صندوقدار و سالن کار در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کاپیتان اوردر در کافه رستوران سرنو در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۲ ساعت قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت