استخدام کارشناس فروش چاپخانه با بیمه و پورسانت در خانه چاپ کمینتا در ساری
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس فروش چاپخانه با بیمه و پورسانت در خانه چاپ کمینتا در ساری
مشخص نشده
۱۲۸ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی/ 12 استان
۷۸۷ روز قبل
مازندران یزد خراسان رضوی اصفهان خوزستان قم همدان آذربایجان شرقی لرستان خراسان شمالی مرکزی خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی/ 4 استان
۹۴۳ روز قبل
مازندران خراسان شمالی آذربایجان شرقی کردستان
تمام وقت
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی / 8 استان
۹۵۹ روز قبل
مازندران همدان سمنان خراسان شمالی خوزستان آذربایجان شرقی کردستان خراسان رضوی
تمام وقت