استخدام مدیر تولید آشنا به تولید پلیمر در کرج
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش خانم با مزایای عالی/اصفهان
استخدام کارشناس تامین در یک هلدینگ معتبر در غرب تهران
استخدام حسابدار،کارشناس طراحی و ساخت،کارشناس آزمایشگاه
استخدام سرپرست سالن تولید در یک شرکت بین المللی در قزوین
استخدام بازرس کنترل کیفیت،کارشناس آزمایشگاه در البرز
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت پادنا پلیمر در قزوین
استخدام مدیر کارخانه،مدیر فروش،کارشناس تعمیرات و نگهداری-تهران
استخدام مدیر کارخانه،کارشناس تعمیرات و نگهداری در تهران
استخدام مدیر کارخانه آقا در البرز
استخدام مهندس پلیمر جهت همکاری در کرمانشاه
استخدام مدیر کنترل کیفیت آشنا به فرآیند تولید قطعات پلاستیک
استخدام کارشناس شیمی یا پلیمر جهت همکاری در آزمایشگاه -اصفهان
استخدام مهندس پلیمر آقا جهت همکاری در همدان
استخدام لیسانس های پلیمر - فیزیک - شیمی در نظر آباد
استخدام کارشناس تامین در زمینه تولید قطعات خودرو - غرب تهران
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در قزوین
استخدام شرکت پدرام طب جهت همکاری در شهر بندر عباس
استخدام کارشناس تولید،کارمند اداری،نگهبان در قم
استخدام کارشناس بازرگانی تحقیقات،مدیربازاریابی وفروش،مدیرتولید