استخدام گروه صنعتی پویا از ساکنین 14 استان جهت همکاری در رشت
۴۶۳ روز قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز تهران مرکزی زنجان سمنان قزوین قم کرمانشاه کردستان اردبیل همدان کرمان
تمام وقت
استخدام واحد تولید،اداری،انبار،کنترل کیفی،یارد هیزم / 11 استان
۶۹۳ روز قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز تهران مرکزی زنجان سمنان قزوین قم کرمانشاه کردستان
تمام وقت
استخدام بازرس کالا در یک شرکت معتبر
مشخص نشده
۷۹۳ روز قبل
آذربایجان غربی هرمزگان بوشهر
تمام وقت
استخدام فارغ التحصیل شیمی در تبریز و ارومیه
مشخص نشده
۱۴۳۰ روز قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی
تمام وقت