استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی-اراک
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی- محمود آباد
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در گناباد، سبزوار
استخدام دیپلم و فوق دیپلم در آبادان،اهواز،دزفول و بهبهان
استخدام‌پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکتی‌معتبردرخراسان‌جنوبی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در ایلام
استخدام کارپرداز در شرکت بازرگانی نیک مثلث در کرمان
استخدام‎پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکت‌‌مهندسی‎یاس‌ارغوانی‌در‌فارس
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت مهندسی یاس ارغوانی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در بوشهر (کنگان)
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در خوزستان(اهواز و خرمشهر )
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کردستان-بیجار
استخدام شرکت سیستم یاس ارغوانی در کرمانشاه-سرپل ذهاب
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در آذربایجان غربی-شوط ماکو
استخدام متصدی مرکز تماس خانم و مسئول کارگاه آقا در یزد
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مازندران-چالوس