استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در لرستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان در الیگودرز
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در خرم آباد
استخدام مسئول کارگاه در سیستم یاس ارغوانی در خرم آباد
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در خرم آباد