استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی در میناب
استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی پایه دوم در میناب
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در بندرعباس
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی(هرمزگان)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در استان هرمزگان