استخدام مربی ورزشی با مزایا در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵۴ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مربی ورزشی جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۵۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مربی ورزش خانم جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۶۲ روز قبل
تهران
تمام وقت