ارسال آسان
استخدام مشاور تحصیلی در گیلان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام کارمند اداری در گیلان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
گیلان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی آپادانا در رشت
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
گیلان
حقوق ثابت 2,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با پاداش در گیلان
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
گیلان
کارآموزی
ارسال آسان
استخدام کارمند اداری با بیمه و پاداش در موسسه مهاجرتی الماس شمال در گلسار
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
گیلان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت