استخدام منشی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت
استخدام منشی و مسئول دفتر با بیمه تکمیلی و سرویس در شرکت کرمان باتری ارگ
۳۷ دقیقه قبل
کرمان
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت