استخدام 5 عنوان شغلی در رستگارصنعت پارس در تهران
۱۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام ادیتور ویدئو (تدوینگر) در شرکت غیرتجاری حقوقی اریکه برگزیدگان عدالت
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام تدوینگر درآمد تا 10 میلیون در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام 3 عنوان شغلی در تیم بهیمون در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تدوینگر در موسسه مهاجرتی جهش گلوبال در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تدوینگر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام تدوینگر در گروه پزشکی دکتر پذیرا در تهران
مشخص نشده
۹۹ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
استخدام تدوینگر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری