استخدام وکیل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام وکیل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام وکیل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام وکیل دادگستری در یک دفتر وکالت در تهران
مشخص نشده
۸۴ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام وکیل و کارآموز پایه یک دادگستری در تهران
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی