استخدام منشی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه، پاداش،، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام منشی با حقوق 4 تا 5 میلیون و بیمه در پایدار چوب کاوه در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید