استخدام تسهیلگر ارتباط با مشتریان با بیمه تکمیلی و پاداش در شرکت زرین رویا
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت