استخدام پزشک عمومی،اودیو لوژیست،اوپتومتریست در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان از استان البرز در شهریار و رباط کریم
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در کرمان
استخدام مرکز مطالعات هم گروهی سلامت کارکنان ایران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در شرکت یاس ارغوانی در اردبیل
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چالوس،کلارآباد، بابل،محمودآباد
استخدام بینایی سنج و شنوایی سنج جهت مرکز درمانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در فارس
استخدام کارشناس شنوایی و بینایی سنجی و ماما و ارتوپد فنی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در سیستان و بلوچستان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در بوشهر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در اهواز
استخدام کارشناس شنوایی شناسی در تهران
استخدام فیزیوتراپ - شنوایی سنج - بینایی سنج - گفتار درمان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در یاس ارغوانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در فامنین همدان
استخدام پشتیبان کارتخوان،مدیر مرکز پشتیبانی پایانه فروشگاهی- شیراز
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در بیمارستان شهید دوران شیراز