استخدام کارشناس بخش پذیرش و ویزا با حقوق تا 20 میلیون، بیمه، وام و پاداش
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت